Realitni-poradci.cz

Získejte zdarma eBook:
„Rady při nákupu nemovitosti“

Kompletní zpracování smluvní dokumentace

Při prodeji vaší nemovitosti vám nabízíme servis, díky kterému proběhne obchod k vaší plné spokojenosti.

Již při podpisu rezervační smlouvy klientovi předáváme kupní smlouvu a smlouvu o úschově listin. Každou smlouvu připravujeme pro klienty individuálně a v souladu s novým občanským zákonem.


Vzory nejčastěji používané dokumentace našimi poradci:

Objednávka služeb - smlouva uzavíraná mezi klientem a poradcem

- pro klienta velmi jednoduchá a srozumitelná, bez smluvních pokut
- klient má ve smlově přesně specifikované služby, které zajišťuje poradce
- možnost majitele doplnit objednávku o své požadavky
- tento typ smlouvy využíváme u obchodů, kde se předpokládá rychlá realizace prodeje a kde klient nevyžaduje zajištění nadstandartních služeb

Vzor smlouvy Objednávky služeb ke stažení:  

Pokud ovšem klient chce dosáhnout vyšší ceny a zároveň potřebuje garantovat zajištění nadstandardních služeb (např. zajištění Průkazu energetické náročnosti budovy) realitníkanceláři, využíváme výhradní zprostředkovatelskou smlouvu. Vzor Výhradní zprostředkovatelské smlouvy ke stažení:  

Rezervační smlouva - smlouva uzavíraná mezi prodávajícím, kupujícím a makléřem

- majitel má přehled o průběhu prodeje, protože se s kupujicím domluví podmínky převodu již v počáteční fázi smluvního vztahu
- majitel má garantovanou smluvní pokutu, pokud si kupující koupi rozmyslí
- majitel i kupující mají možnost před podpisem smlouvu připomínkovat

Vzor smlouvy ke stažení:   

Kupní smlouva - smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a kupujícím 

- veškeré smlouvy jsou generované systémem ABES, což garantuje bezchybnost popisu nemovitosti a jejich aplikaci na nový občanský zákoník
- smlouvy jsou generovány již při podpisu rezervační smlouvy
- každá smlouva je kontrolována před podpisem smluvních stran advokátní kanceláří specializujicí se na problematiku realitního trhu

Smlouva o advokátní úschově - smlouva uzavíraná mezi prodávajícím, kupujícím a advokátní kanceláří

- naše kancelář doporučuje klientům využít tuto formu úschovy kupní smlouvy.
- ochrana kupujícího i prodávajícího
- úhrada daně z nabytí nemovitosti. Povinnost má prodávající, pokud si v kupní smlouvě nedohodnou jinak a kupující je ručitelem této daně

Daňové přiznání

- majitelům po prodeji připravujeme daňové přiznání, včetně všech příloh
- zaplacení daně je zajištěno Smlouvou o advokátní úschově 

Průkaz energetické náročnosti budovy

- majitel má povinnost zajistit vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy již před samotným prodeje, tedy před zveřejněním inzerátu. Nesplnění této povinnosti se vystavuje pokutě až ve výši 100.000 Kč.
- s klientem se můžeme dohodnout, že tuto povinnost zajistíme na naše náklady

Zpět na O nás