Realitni-poradci.cz

Získejte zdarma eBook:
„Rady při nákupu nemovitosti“

Energetický štítek, zelená úsporám

Prostřednictvím programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Zelená úsporám

Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Seznam odborných dodavatelů

Realizace podporovaného opatření musí být provedena osobou vedenou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD).

Seznam výrobků a technologií

Při realizaci podporovaných opatření musí být instalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), který Vám garantuje dosažení minimálního standardu kvality a soulad s podmínkami programu Nová zelená úsporám.

Rádi Vám pomůžeme a zajistíme veškeré náležitosi související s programem Zelená úsporám, včetně vyhotovení průkazu energetické náročnosti ( PENB )

Stačí nás kontaktovat prostřednictvím emailu: info@realitni-poradci.cz nebo telefonicky: 737 49 28 28


Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz.

Energetický průkaz (energetický štítek budovy) se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy vznikla na základě novely zákona o hospodaření s energií. Cílem těchto opatření je významně snížit spotřebu energií na provoz budov.

Povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy platí pro novostavby a rovněž i na větší změny dokončených budov. Dále platí povinnosti pro veřejné budovy. Nově také platí pro vlastníky a společenství vlastníků pro užívané bytové a administrativní budovy.Průkaz je potřeba doložit i při prodeji nebo pronájmu.

Nový Průkaz energetické náročnosti budov obsahuje nově informace nejen o dodané energii do budovy, ale také o neobnovitelné primární energii, která vyjadřuje vliv provozu budovy na životní prostředí. Součástí průkazu jsou i doporučující informace o možných opatřeních, která by pomohla snížit energetickou náročnost budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, avšak při větší změně budovy je třeba jej aktualizovat.

Doklady potřebné k získání energetického štítku budov

Provozní režim budovy - projeví se v počtu hodnocených takzvaných zón ve výpočetním modelu.

  • Zprávu o úrovni vybavení technickým zařízením budovy (TZB) a stavu tohoto zařízení.
  • Situace s orientací ke světovým stranám.
  • Technická zpráva souhrnná - případně technické části.
  • Půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností.
  • Pohledy na objekt ze všech stran. Minimálně jeden řez objektem.
Zpět na Služby